กัมพูชาขุดพบ หัวพญานาค อายุหลายร้อยปี ในนครวัด

องค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา (ANA) เผยการค้นพบหัวพญานาคทำจากหินทรายอายุหลายร้อยปี บริเวณใกล้กับปราสาทเทพพระนาม (Tep Pranam) ภายในเมืองโบราณนครธม (Angkor Thom) อุทยานโบราณคดีอังกอร์หรือหมู่ปราสาทนครวัดอันโด่งดังของกัมพูชา

รูปแกะสลักดังกล่าวถูกพบเมื่อต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งล้มลง ทำให้สิ่งของที่ฝังอยู่ในดินเป็นเวลานานหลายปีปรากฏขึ้นจากรากของต้นไม้โชค โสมาลา หัวหน้าทีมจดทะเบียนงานศิลปะจากสำนักอนุรักษ์อนุสรณ์สถานและโบราณคดีเชิงป้องกันขององค์การฯ กล่าวว่ารูปแกะสลักหัวพญานาคถูกฝังใต้ดินลึกครึ่งเมตร เมื่อต้นไม้ล้มลงจึงพบรูปแกะสลักที่รากของต้นไม้ ซึ่งเป็นหัวส่วนบนขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร และหนา 0.3 เมตร

โสมาลาเสริมว่ารูปแกะสลักหัวพญานาคแบบบายนนี้อาจสร้างขึ้นพร้อมกับปราสาทบายนในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ถึงต้นศตวรรษที่ 13 ระหว่างยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7ด้านองค์การฯ ระบุว่าขณะนี้รูปแกะสลักหัวพญานาคที่ค้นพบข้างต้นถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระนโรดมสีหนุ-อังกอร์แล้ว

ข้อมูลจาก xinhuathai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *