หมอไก่ เผย 3 ราศี ต้นเดือนเตรียมตัวร ว ย เช็กเลย

หมอไก่ เผย 3 ราศี ต้นเดือนเตรียมตัวร ว ย เช็กเลย

ราศีพิจิก

ชาวราศีพิจิกในช่วงนี้ถือว่าด ว งดีหลายอย่าง ทั้งการงานและโชคลาภจะเข้ามาพร้อม กัน ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะงานเยอะ ทำงานกันจนตัวเปื่อย แต่ก็จะได้เ งิ นเยอะ เพราะงานมากเ งิ นก็ย่อมมากตามไปด้วยส่วนเ รื่ อ งการเ งิ นก็ดีมาก เพราะดาวพุธเจ้าเรือนลาภะลาภผลรายได้มาทับ๑วงชะตา ก็เท่ากับชาวราศีพิจิกจะโชคดี มีโอกาสรับทรัพย์ในช่วงนี้

ราศีกรกฎ

ชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่ด ว งชะตาดีขึ้นตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีย้ายมาเล็งด ว งชะตา ชาวราศีกรกฎมีโอกาสโชคดีหลายเ รื่ อ ง ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งการงานหรือการเ งิ น โดยเฉพาะเ รื่ อ งการเ งิ นค่อนข้างดีมาก ชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้รายได้มากขึ้นจากงานที่ทำในปัจจุบัน และมีแผนที่จะขยับขย ายกิจการหรือการทำอาชีพเสริมอีกด้วยส่วนเ รื่ อ งโชคลาภนั้นมาแรง ด ว งมาโอกาสได้โชคได้ลาภแบบจัดเต็ม ๑วงมีโอกาสได้ลาภลอย แต่ถ้าไม่ได้ เ สี่ ย ง ด ว งก็จะได้ลาภในทางอื่น เช่น ได้ของขวัญ ของฝาก ของฟรี เป็นต้น

ราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่ด ว งมีโอกาสได้โชคได้ลาภเหมือนกัน เพราะดาวจันทร์ที่มาจากเรือนการเ งิ นมาทับ๑วงชะตา ชาวราศีเมถุนจึงมีโอกาสได้โชคได้ลาภ แต่โชคลาภที่ได้จะเป็นเพียงโชคลาภเล็ก เท่านั้น ใครหวังร ว ยเลยทีเดียวคงยังไม่ได้ ถ้าถามว่าการเ งิ นดีไหม บอกได้เลยว่าดีมีโอกาสได้เ งิ นจากการทำงานมาก อาจได้เ งิ นพิเศษ ได้รับจ๊อบอะไรบางอย่างที่ทำให้ได้เ งิ นมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *