เหลืออยู่คนเดียว น้องกลับบ้านได้แล้วครับ

”เหลืออยู่คนเดียว น้องกลับบ้านได้แล้วครับ”

”เหลืออยู่คนเดียว น้องกลับบ้านได้แล้วครับ”

”เหลืออยู่คนเดียว น้องกลับบ้านได้แล้วครับ”

VDO…เหลืออยู่คนเดียว น้องกลับบ้านได้แล้วครับ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *